Kullanıcı Sözleşmesi


falmia.com internet sitesinin tüm özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar (buradan sonra "Kullanıcı" veya "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) tarafından kullanım koşullarını içermektedir.

falmia.com sitesinin hizmetlerinden faydalanan "Kullanıcılar" Kullanım Koşullarının tamamını okuduklarını, içeriğini eksiksiz anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini en baştan taahhüt ederler.

falmia.com hiçbir sebep beyan etme gereği duymadan istediği "Kullanıcılara" hizmet bedelini iade ederek hizmet vermeyi reddetme hakkına ve yetkisine sahiptir.

falmia.com tüm "Kullanıcıların" kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı göstermektedir. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde ne olursa olsun kişisel bilgileri ve verileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini taahhüt ve kabul eder. Her türlü içerik ve yazılımlarda telif hakkına ve eser hakkına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan haklarının sorumluluğu yorumu atan kişiye aittir. Bu sebepten dolayı falmia.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

falmia.com, Kullanım Koşullarını istediği zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

falmia.com, herhangi bir siber saldırı sonucu "Kullanıcı" verilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

falmia.com ve sitedeki "Yorumcular", hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu bağımsız taraflar arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi yoktur.Yorum talep ederken veya yaparken verilen bilgilerde "Yorumcu" ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlaka uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı amaçlı yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak falmia.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu "Kullanıcı" veya "Kullanıcılar" hakkında bilgiler gerekli yerlere yapılan istek doğrultusunda verilecektir."Kullanıcı" site ve site üzerindeki bütün interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum oluşturan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehtit edici, rahatsız edici, hakaret, küfür içerikli, küçük düşürücü, pornografik, ya da genel ahlak prensibine aykırı bilgi gönderemez ya da iletemez.

falmia.com üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen, ilişkiyi kuran kişilere aittir.

falmia.com tüm ziyaretçilerinden, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini ister."Yorumcular", ticari amaç taşıyan ya da reklam vs. içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. "Kullanıcılardan" herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklamda bulunamaz. Bu amaçlara doğrultusunda "e-posta zincirleri" kurulamaz; "junk e-posta" gönderilemez. Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya e-posta adresi veremez."Kullanıcı" bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın hakkını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren içeriklerdeen uyarlanmış hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir içeriği haklarını elinde tutan kişiden izin almadan, gönderemez ya da iletemez. "Kullanıcıya" yapılan yorumların kullanıcının yorumları 3. kişilerle paylaşması dolayı gelebilecek tüm zararlardan falmia.com sorumlu değildir.

falmia.com, sitenin içindeki tüm interaktif alanlarda "Yorumcuların" ve "Kullanıcıların" yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak zorunda da değildir.

falmia.com sitesi içeriğindeki yorumlar ve yorum bilgileri hayal gücü ile üretilmiştir, doğruluk içermez, herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez, tamamen sohbet ve eğlence odaklı olarak "Yorumcuların" kişisel düşünceleriyle oluşturdukları içerikten ibarettir. Yorumcuların vereceği içerikler, çocuklar ve zihinsel yeterliliği sağlamayan kişiler için sakıncalı olabilir.

falmia.com, hiçbir "Yorumcunun" hareket ve davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir durumda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olan durumlar, üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden ortaya çıkan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.

Kahve Falı | Tarot Falı | Rüya Yorumu | Astroloji |
Kullanıcı Sözleşmesi | Gizlilik Politikası | SSS